Mögelskydd för ditt hem

NOMO

Privatbostäder kan ofta vara angripna av mögel, vilket inte bara är obehagligt utan också kan vara hälsofarligt. Därför erbjuder vi dig den perfekta lösningen med NOMO, som uteslutande består av naturliga ingredienser. Så du kan vara säker på att ditt hem effektivt befrias från mögel och skyddas från ny tillväxt. Tack vare den kemikaliefria sammansättningen behöver du inte heller oroa dig för människors och djurs hälsa.

Sten och gips

Ett problem som alla känner till.

Mögel växer, frodas och förökar sig särskilt i (fuktiga) murverk. En ytlig rengöring är oftast inte tillräcklig för att på ett hållbart sätt eliminera mögel. Förutom djuprengöring är det också nödvändigt att rengöra de minsta spåren för att uppnå önskat resultat.

Källare

Mögel uppstår i källarrum på grund av fukt. Eftersom källare ofta är underjordiska kan vatten tränga in utifrån och öka luftfuktigheten. Dessutom kan otillräcklig ventilation öka fuktigheten i rummet och därmed främja mögeltillväxten.

Silikoner

Silikoner kan vara rika på näringsämnen för mögel eftersom de innehåller organiska föreningar och mikroorganismer som damm och smuts kan också sätta sig på deras yta och utgöra en födobas för mögel.

Fönster

Fönster är känsliga för mögel på grund av temperaturskillnader och kondens som bildas på fönsterrutorna, vilket leder till ökad fuktighet

Trä

Trä, som förmodligen är världens mest kända och hållbara råvara, ger mögelsvamparna högkvalitativa näringsämnen, inklusive cellulosa, för snabb tillväxt.

Kartong och förpackningar

Papper, kartong samt jämförbara förpackningsmaterial lagrar en hög fuktighet, både utomhus och inomhus, och är därmed en grogrund för långvarig mögeltillväxt.

Textilier

Textilier är inte heller säkra mot mögelangrepp. Klammt vikta textilier eller textilier som förvaras i fuktiga rum utgör en näringsrik bas för mögel.