Nyheter

I det här avsnittet hittar du alla nyheter om vårt uppdrag
och ämnet mögel.

Skydda ditt hus mot mögel 

Avis Building Technologies är husleverantören som med sitt miljövänliga och energibevarande modulsystem bygger hållbara och kostnadseffektiva lågenergihus....

Undvik mögelangrepp vid husisolering 

Med skenande elpriser är det många som väljer att tilläggsisolera eller ersätta den traditionella träspånsisoleringen mot ett tjockt lager cellulosaisolering...

 Skydda din husfasad mot mögelangrepp 

Din husfasad är inte bara något som ska vara trevligt att se på, utan den är också det yttersta skalet...