Studie

MOLDGUARD ANTI-SVAMP TEST

STUDIESRESULTAT

De senaste månaderna har ECA laboratorier testat olika kompositioner och aktiva ingredienser för förebyggandet av mögel. NOMO Professional’s farmaceutiska formula testades under optimala omständigheter för mögelsvampstillväxt år 2021. Varje prov inokulerades med över en miljon sporer vid hög fuktighet för att skapa en optimal omgivning för mögelsvampen.

 

Vår formel testades på delar av gipsskivor och den livsmedelsbaserade formeln testades på naturlig cellulosa och korvskinn. Både NOMO Professionals farmaceutiska och livsmedelsbaserade formula visade extremt hög effektivitet mot svamptillväxt.

 

Se före- och efter-bilder.

 

Den farmaceutiska formeln genomgick ett stabilitetstest som visade att produkten är stabil i minst 14 månader.

moldguard_anti_fungal_test_before

Kontrollprovet visas till vänster och provet behandlat med NOMO Professional till höger.

 

Bilderna togs 20 dagar efter inokulering med Penicillium chrysogenum. Kontrollprovet var helt täckt med svamp redan under de första dagarna.

 

Provet som behandlats med Nomo Professional visade ingen som helst tillväxt efter 20 dagar.

moldguard_anti_fungal_test_after

Kontrollprovet visas till vänster och provet behandlat med NOMO Professional till höger.

Bilden togs 20 dagar efter inokulering med Chaetomium globosum.

 

Kontrollprovet var helt täckt med svamp redan efter de första dagarna.

 

Provet som behandlats med NOMO Professional visade ingen som helst tillväxt efter 20 dagar.