Långvarig barriär mot mögel för kommersiell använding

NOMO PROFESSIONAL

Vår revolutionerande produkt har utvecklats speciellt för att uppfylla de högsta kraven och erbjuder en effektiv lösning mot mögelangrepp. Med naturliga ingredienser och enkel applicering är NOMO Professional det perfekta valet för att framgångsrikt kontrollera mögel och skydda mot ny utveckling i ett stort antal kommersiella miljöer.

Livsmedel

Ett vanligt problem inom livsmedels­industrin

Mögel kan växa inom livsmedelsindustrin på grund av fukt och organiska material som livsmedel. Särskilt i områden där livsmedel bearbetas eller lagras utgör mögelproblem en hälsorisk och kan leda till produktionsförluster.

System för luftledning

Kollisionen mellan lagrad fuktighet och kall luft leder till kondensation. Kondensation i botten av luftledningssystem och mötet med mikroskopiska pollen utgör en grogrund för okontrollerad mögeltillväxt.

Luftkonditioneringsaggregat

Vattenavlagringar och den därmed sammanhängande födokällan för mögeltillväxt är inte heller ovanliga i luftkonditioneringsaggregat. Dessutom utgör luftcirkulationen och den därav följande spridningen av sporer i hela bostads- och arbetsutrymmet en grund för ytterligare mögeltillväxt.

Kylskåp

Föroreningar och kondens i och på komponenter i kylskåp är också en grogrund för mögeltillväxt. Särskilt områden som inte är synliga är ofta angripna av mögel.

Stallar

Stallar är rika på näringsämnen för mögel, eftersom organiskt material som halm, foderrester och djuravföring i kombination med fukt och mörker utgör en idealisk miljö för mögeltillväxt.

Transport

Fartyg är känsliga för mögeltillväxt på grund av fukt, otillräcklig ventilation och höga temperaturer, vilket påverkar fartygets hållbarhet och säkerhet.

Släpvagnar

Lastbilar och biltrailers är känsliga för mögeltillväxt på grund av fukt och bristande ventilation, eftersom kondens kan bildas på väggar och tak, vilket tillsammans med organiska material som trä, kartong eller livsmedel skapar en idealisk miljö för mögel.

Begäran om kontakt

Maximal effektivitet: NOMO Professional för ditt företag!

Är du intresserad av NOMO Professional? Tveka då inte att kontakta oss. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.