Undvik mögelangrepp vid husisolering

 Med skenande elpriser är det många som väljer att tilläggsisolera eller ersätta den traditionella träspånsisoleringen mot ett tjockt lager cellulosaisolering i sina hus. Allt i jakten på att sänka energiförbrukningen och därmed även elräkningen. 

 

Men om arbetet inte utförs på ett korrekt sätt, och framför allt om man missar att ta bort och förhindra mögeltillväxt kan det sluta illa. Mögel och röta som stängs in under ett lager isolering kan i värsta fall få taket att ruttna och man riskerar att få byta hela taket, vilket kan bli en dyr historia. 

 

Mold Guard tillverkar det enda mögelmedlet, NOMO Professional, som inte bara tar bort befintligt mögel utan även förhindrar mögeltillväxt under lång tid framöver, oftast flera år. 

 

NOMO Professional är ett helt organiskt medel, helt ofarligt för människor och djur, och är 100% biologiskt nedbrytbart. Genom att applicera NOMO Professional skapas en hydrofob barriär som hindrar fukt att tränga in i ytan och stoppar därmed mögeltillväxt. 

 

Kontakta oss om du vill veta mer om NOMO Professional och hur det kan förhindra mögeltillväxt vid husisolering. 

 

Länkar: Nyhetsinslag från TV4 om husisolering och riskerna med mögel och röta